آیا واقعاً کسی میتواند بگوید پک استریل چه قدر ماندگاری دارد؟ مطالعات بسیار زیادی در خصوص این سوال کلی انجام شده است و در کشور ما هم یکی از مهمترین سوالاتی است که در حوزه استریل مطرح میشود همین سوال مهم است. جواب این سوال نه یک عدد، بلکه مجموعه ای از پارامترهای مهم است که در تعیین مدت قابلیت استریل ماندن پک به حساب می آید. در سال 1971 (1349شمسی) مطالعاتی که توسط CDC انجام شد موارد ذیل بود. دقت کن...

کابینت استیل صنعتی : کابینت استیل امروزه مورد توجه بسیاری از مشتریان میباشد. چرا که به دلایل مختلف از جمله دوام و ضدزنگ بودن، استفاده از کابینت فلزی بیش از پیش مطرح شده و از طرفی از نظر بهداشتی و در هر جایی که مواد غذایی وجود داشته باشد، میبایستی از وسایلی استفاده کرد که در معرض اکسید شدن نباشند. بهترین و در دسترس ترین آلیاژ برای ساخت یک کابینت فلزی، استیل میباشد و کابینت استیل با آلیاژ ۳۰۴ این اط...