کابینت استیل صنعتی : کابینت استیل امروزه مورد توجه بسیاری از مشتریان میباشد. چرا که به دلایل مختلف از جمله دوام و ضدزنگ بودن، استفاده از کابینت فلزی بیش از پیش مطرح شده و از طرفی از نظر بهداشتی و در هر جایی که مواد غذایی وجود داشته باشد، میبایستی از وسایلی استفاده کرد که در معرض اکسید شدن نباشند. بهترین و در دسترس ترین آلیاژ برای ساخت یک کابینت فلزی، استیل میباشد و کابینت استیل با آلیاژ ۳۰۴ این اط...